Monday, July 16, 2018 فارسي|English
 
Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap
เรื่อง
iran
ชีราซ-ที่ฝังศพกวีเอกซะอ์ดี
ลงชื่อเข้า
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :   
 
Captcha:
[สมัครสมาชิก]
NewsletterSignup
ชื่อ :   
อีเมล์ :   


  พิมพ์        ส่งต่อให้เพื่อน

news :

ครม.อนุมัติ ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน กำหนดให้ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ได้รับเงินชดเชย เร่งบังคับใช้ก่อนพฤษภาคม 2560

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป  โดยกำหนดให้การเกษียณอายุลูกจ้างเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้ถือเป็นการเลิกจ้าง และมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

 ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญในการคุ้มครองแรงงานจากการที่ไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจะเร่งรัดดำเนินการให้ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อให้ทันต่อการประเมินผลจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing Business ของธนาคารโลก

 นอกจากนี้ ยังเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้ครอบคลุมกลุ่ม ลูกจ้างบางประเภท เช่น ลูกจ้างเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ และอำนวยความสะดวกให้กับการทำธุรกิจของภาคเอกชน ประกอบด้วย การเพิ่มอำนาจคณะกรรมการค่าจ้างในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้ครอบคลุมลูกจ้างกลุ่มบางประเภท เช่น ลูกจ้างเด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ  

 รวมถึงยกเลิกบทบัญญัติให้นายจ้างส่งสำเนาข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำงานให้แก่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยให้สามารถจัดเก็บสำเนาข้อบังคับเกี่ยวการทำงานไว้ที่สถานประกอบกิจการแทน

source : http://www.moneychannel.co.th/news_detail/14668/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AE-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%93-60%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2


08:37 - 16/01/2017    /    เลขที่ : 669747    /    จำนวนที่แสดง : 232ค้นหา
ค้นหาขั้นสูง ค้นหาเว็บไซต์
banners
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประเทศไทย

ท่านผู้นำสูงสุดอายะตุ้ลลอฮ์ ซัยยิด อะลีคาเมเนอี

 Message of Islam

คลังแห่งวัฒนธรรม

เชคอะหมัดกุมมี

สำนักข่าวอิหร่าน
vote
โหวดใช้การไม่ได้
UsersStats
Visitorsofpage: 923391
Visitorsofday : 71
Visitorsofpage : 1167250
Onlinevisitors : 2
PageLoad : 0.9063

Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap