Monday, July 16, 2018 فارسي|English
 
Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap
เรื่อง
iran
ชีราซ- ตัคเตฮ์ญัมชีร
ลงชื่อเข้า
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :   
 
Captcha:
[สมัครสมาชิก]
NewsletterSignup
ชื่อ :   
อีเมล์ :   


  พิมพ์        ส่งต่อให้เพื่อน

news :

เปิดโครงการ 400 ปี สัมพันธ์ไทย-อิหร่าน และนิทรรศการแสดงวันแห่งอิหร่าน

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2560 เวลา 12.30 น. ที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ตำบลคลองห้า อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้มีการเปิดโครงการ 400 ปี สัมพันธ์ไทย-อิหร่าน และนิทรรศการแสดงวันแห่งอิหร่าน

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานโครงการ "400 ปี สัมพันธ์ไทย-อิหร่าน" และกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กล่าวต้อนรับ

ในงานครั้งนี้มีคุณมุห์เซน โมฮัมมาดี เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย คุณโมฮัมมัดเรซา เซนาลี ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย เจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และตัวแทนองค์กรต่างๆของอิหร่านทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม คุณมุห์เซน โมฮัมมาดี กล่าวปาฐถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "สัมพันธ์ ไทย-อิหร่าน" โดยมีหัวหน้าราชส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้ง 2 ฝ่าย เข้าร่วมงานด้วยเป็นจำนวนมาก

นอกจากการเปิดโครงการ 400 ปี สัมพันธ์ไทยอิหร่านแล้ว ณ บริเวณ ลานศรีน้ำเงินขาว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านวัฒนธรรมอิหร่าน อาทิเช่น จัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับอิหร่าน สารคดีนำเสนออิหร่าน นิทรรศการงานหัตถกรรม และภาพเขียนแบบ้ปอร์เซีย และมีการสาธิตการเขียนภาพแบบเปอร์เซียโดยจิตกรชาวอิหร่าน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นอย่างดี

ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย คุณโมฮัมมัดเรซา เซนาลี กล่าวถึงเป้าหมายของการจัดวันแห่งอิหร่าน ว่า เพื่อเป็นการเยแพร่และนำเสนอเอกลักษณ์เฉพาะของวัฒนธรรมอิหร่าน ให้กับผู้เข้าชม โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้แน้นถึงความสัมพันธ์อันยาวนานทางวัฒนธรรมระหว่างอิหร่านและไทย ซึ่งมีเฉกอะหมัด กุมมี เป็นผู้ริเริ่ม เมื่อ 400 กว่าปีที่ผ่านมา

 

การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สถานทูตอิหร่าน ศูนย์วัฒนธรรมอิหร่านประจำประเทศไทย และจังหวัดปทุมธานี ได้จัดงาน 400 ปีสัมพันธ์-อิหร่านณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย เพื่อเผยแพร่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ที่มีมายาวนานกว่า 400 ปี ทั้งในด้านการทูต การเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือไทย-อิหร่าน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออีกทั้งจะมีการเปิดศูนย์อิสลามและอิหร่านศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอีกด้วย


12:20 - 16/02/2017    /    เลขที่ : 672317    /    จำนวนที่แสดง : 769ค้นหา
ค้นหาขั้นสูง ค้นหาเว็บไซต์
banners
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประเทศไทย

ท่านผู้นำสูงสุดอายะตุ้ลลอฮ์ ซัยยิด อะลีคาเมเนอี

 Message of Islam

คลังแห่งวัฒนธรรม

เชคอะหมัดกุมมี

สำนักข่าวอิหร่าน
vote
โหวดใช้การไม่ได้
UsersStats
Visitorsofpage: 923389
Visitorsofday : 69
Visitorsofpage : 1167248
Onlinevisitors : 2
PageLoad : 1.0312

Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap