Wednesday, October 18, 2017 فارسي|English
 
Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap
เรื่อง
iran
ชีราซ- ตัคเตฮ์ญัมชีร
ลงชื่อเข้า
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :   
[สมัครสมาชิก]
NewsletterSignup
ชื่อ :   
อีเมล์ :   

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาใน

การดำรงตำแหน่ง

สถานที่ดำรงตำแหน่ง

1

ฮุจญะตุ้ลอิสลามวัลมุสลิมีน มุฮัมมัดซารา

ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม

2524-2526

กรุงเทพฯ

2

ฮุจญะตุ้ลอิสลามวัลมุสลิมีน มุฮ์ซิน คัซอะลี

ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม

2526-2531

กรุงเทพฯ

3

อะลี อัคบัร บัรโครดดอรี

ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม

2531-2534

กรุงเทพฯ

4

มุฮัมมัด ตัมฮีดี

ผู้เชี่ยวชาญและ

ผู้อำนวยการฯ

2534-2539

กรุงเทพฯ

5

ฮุจญะตุ้ลอิสลามวัลมุสลิมีน ฮะมีด ริฎอ อิฏมินอน

ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม

2539-2543

กรุงเทพฯ

6

มุฮัมมัด อะลี ร็อบบานี

ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม

2543-2547

กรุงเทพฯ

7

ซัยยิด มุฮัมมัด คอลีลี

ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม

2547-2549

กรุงเทพฯ

8

มุฮัมมัด ตัมฮีดี

ผู้เชี่ยวชาญและ

ผู้อำนวยการฯ

2549-2552

กรุงเทพฯ

9

ญะลาล  ทัมเลห์

ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและผู้อำนวยการฯ

2552-2555

กรุงเทพฯ

10

มุศตอฟา นัจยารียอน ซอเดฮ์

ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและผู้อำนวยการฯ

2555-2558

กรุงเทพฯ

ค้นหา
ค้นหาขั้นสูง ค้นหาเว็บไซต์
banners
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประเทศไทย

ท่านผู้นำสูงสุดอายะตุ้ลลอฮ์ ซัยยิด อะลีคาเมเนอี

 Message of Islam

คลังแห่งวัฒนธรรม

เชคอะหมัดกุมมี

สำนักข่าวอิหร่าน
vote
โหวดใช้การไม่ได้
UsersStats
Visitorsofpage: 4178
Visitorsofday : 151
Visitorsofpage : 1127157
Onlinevisitors : 3
PageLoad : 1.1875

Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap